Dane podmiotu
NazwaSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZSEIO W PRZEMYŚLU
RejestrRejestr Stowarzyszeń WojewództwoPODKARPACKIE
Numer KRS0000279970 PowiatM. PRZEMYŚL
NIP7952431202 GminaM. PRZEMYŚL
REGON18027853700000 MiejscowośćPRZEMYŚL
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE AdresKILIŃSKIEGO 10
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Kod pocztowy37-700
Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń2007-05-02 Adres WWW
Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Email
Data wykreślenia z Rejestru Stowarzyszeń
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS Status OPP
Data zawieszenia działalności Data przyznania statusu OPP2007-12-19
Data wznowienia działalności

Wpisy dot. postępowania upadłościowego
Nazwa organu wydającego akt prawny
Sygnatura aktu prawnego
Data wydania aktu prawnego
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
Data zakończenia postępowania upadłościowego
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego

Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, ZAWIERANIA I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENU STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji
Nazwisko lub nazwaNazwisko drugi członImię pierwszeImię drugieFunkcja
SENECZKO  ANDRZEJ JERZY PREZES ZARZĄDU
KOWALSKA  MAGDALENA BARBARA SEKRETARZ
NOGAJ  EWA ANNA SKARBNIK
TOBIASZ  MAŁGORZATA  WICEPREZES ZARZĄDU
HAWAJ  WIOLETTA EWA WICEPREZES ZARZĄDU
ŁASKARZEWSKA  BARBARA  CZŁONEK ZARZĄDU
FEDKO BAZIAK BAZIAK MONIKA  CZŁONEK ZARZĄDU
Strona 1 z 1 Liczba członków: 7